Sveučilišna knjižnica u Osijeku

Arhitektura

U svakoj knjižnici, i velika čitaonica i višenamjenska dvorana zaslužuju biti visoki, prostrani, središnje smješteni prostori. U Sveučilišnoj knjižnici u Osijeku čitaonica je poput mliječno bijeloga dragulja punog svjetla, a dvorana poput crnoga dragulja. Dragulji su mistični svaki na svoj način, kontrastni, komplementarni i zagonetno skriveni iza poluprozirne fasade koja sunčevu svjetlost odvaja od blještanja.

Nadzemni dio zgrade Knjižnice tvori pravilni oblik kvadra kako bi svojim pročeljima pratio i afirmirao potez gradske avenije, potez promenade Kampusa, te budući trg. Može se reći da se zgrada oblikom pristojno odnosi spram pravokutne koncepcije Kampusa (ali i ortogonalnosti naslijeđene još iz antičkih vremena).

Iznutra, zgrada je projektirana poput gradskog bloka sa dva „unutrašnja dvorišta“, s tim da ti veliki prostori izrezani iz tkiva zgrade zapravo udomljuju prostorije u kojima se najmasovnije boravi: višenamjenski ulazni hall, veliku čitaonicu te konferencijsku dvoranu. Ti su prostori oblikovani dinamično, kontrastno spram suzdržane geometrije zgrade u cjelini. Radi se o dvije inverzno postavljene krnje prostorne piramide, koje su nasuprotne i svojim ambijentom:

S južne strane nalazi se bijela svijetleća forma velike čitaonice, ispunjena svjetlošću koja ulazi kroz veliki stakleni krov te se kroz mliječno staklo blago razlijeva u ostatak zgrade. Sa sjeverne strane nalazi se zatvorena crna forma konferencijske dvorane, koja lebdi iznad višenamjenskog ulaznog halla.

Kako bi se ostvarila zaštita od sunca i jednolikost prirodnog osvjetljenja u nizovima prostorija uz pročelja zgrade, s vanjske strane ostakljene fasade postavljena je opna od napetih traka čelične mreže (tipa Cambridge mesh). Mreža je razapeta između gornjeg (krovnog) vijenca, koji okružuje vrh zgrade na jednoj te istoj visini, i donjeg vijenca, koji meandrira po visini u ovisnosti o tome gdje prizemlje treba biti otvoreno (trijem), a gdje zatvoreno. Na istočnom pročelju donji se vijenac visoko uzdiže kako bi otvorio (i dodatno osvijetlio) prostore posudbenih pultova na svim katovima jer su oni svojevrsni orijentiri i središnje točke svake etaže. S druge strane, na zapadnom je pročelju uokviren otvor u mreži koji naglašava proširenje komunikacije (lounge) vezan uz konferencijsku dvoranu.