Set za igru i učenje

Produkt dizajn

Ovaj multifunkcionalan didaktički set dobro podržava nastavu, fizičke aktivnosti i igru, a nadahnjuje učitelje i učenike da sami pronađu nove načine korištenja.

Set za igru i učenje nastao je kao odgovor na potrebe suvremene pedagogije te je namijenjen za korištenje u nižim razredima osnovnih škola. Sastoji se od ploča različitih oblika, debelih i tankih štapova te kugli. Kugle imaju probode po tri osnovne osi i još četiri dodatne te u kombinaciji sa tankim štapovima omogućuju stvaranje gotovo svih geometrijskih tijela i struktura. Tanki štapovi su savitljivi i pamte položaj u koji ih se savije. Debeli štapovi imaju utor i nastavak tako da se mogu međusobno povezivati te povezivati sa tankim štapovima i kuglama. Iako su savitljivi vraćaju se u svoj početni položaj. Ploče s jedne strane imaju rupe odgovarajuće štapovima, dok su s druge strane premazane crnom bojom pogodnom za pisanje kredama. Također su dovoljno čvrste i tople da se mogu koristiti kao podloga za sjedenje na podu. Kombinacije koje navedeni elementi omogućuju mogu se koristiti u nastavne svrhe (učenje slova, rastavljanje riječi na slogove, učenje zbrajanja i oduzimanja, geometrijskih likova i tijela...), kao medij za razvoj kreativnosti (razvoj kombinatorike, gradnja elementima seta, osmišljavanje igara i načina korištenja seta...) te kao poticaj za fizičku aktivnost (razvoj motorike, strpljenja, timskog duha...). Mogućnosti seta rastu ovisno o kreativnosti njegovih korisnika.

Kako je izgledalo probno korištenje seta u učionicama pogledajte ovdje i ovdje.