Sojenica za poplavna područja

Arhitektura

Vjerovali ili ne, nadolazeću visoku poplavnu vodu je uglavnom najbolje pustiti da prođe kroz kuću. Ali to onda ne može biti bilo kakva kuća.

Ova kuća je odgovor na poziv Hrvatske komore arhitekata ovlaštenim arhitektima da volonterski, idejnim rješenjima predlože zamjenske kuće za poplavom devastirana područja u RH 2014.

Idejno rješenje ne uzima u obzir one stavke projektnog zadatka koje smatra neadekvatnim odgovorom na (dvojbenu) namjeru Vlade RH da zamjenske kuće gradi na mjestu devastiranih kuća, dakle na području kojemu i dalje prijeti velika opasnost od poplava u budućnosti.

Neslužbeni podaci govore o visini poplavne vode od 3m u nekim poplavljenim naseljima. Odgovorno planiranje iziskuje spremnost na veće visine jer klimatske promjene uzrokuju sve veće proljetne bujice.

Najdetaljniji pronađeni javno dostupni dokument sa smjernicama za gradnju standardom razvijenih zemalja na poplavnim područjima nalazi se na linku http://www.ses.nsw.gov.au/content/documents/pdf/resources/Building_Guide... i služio je u izradi ovog projekta.

Iz navedenog proizlaze sljedeća projektantska polazišta:

Kuća treba biti sojeničkog tipa kako bi u slučaju manjih poplava životni prostor bio posve pošteđen.

Iznad suterena sa stupovima, kuća treba imati prizemlje i potkrovlje. Potkrovlje služi kao prostor za sklanjanje ljudi i stvari u slučaju iznimno velikih poplava.

Predviđa se slobodan prolazak vode kroz kuću u slučaju poplave, jer je neopravdano složeno i skupo raditi ovojnicu kuće tako da se spriječi ulazak i izdrži ogroman tlak vode. Suteren se ne smije ograđivati, a u prizemlju trebaju postojati vratašca za ulaz vode u slučaju poplave.

Konstrukcije i materijali trebaju biti takvi da im voda ne može naštetiti, da se voda ne zadržava u njima, i da se lako mogu isušiti.

U (vrlo vjerojatnom) slučaju poplave, kuća treba moći funkcionirati samostalno do ponovne uspostave opskrbe električnom energijom i vodovodnom vodom.

Tretiranje sive vode i fekalnog otpada treba biti takvo da što manje ugrožava higijenu u slučaju poplave, ali i inače.

Kuća se treba uklopiti u postojeću parcelaciju izduženih parcela ušorenog tipa sela. Pretpostavlja se orijentacija parcele istok-zapad.

Dobar dio navedenih polazišta vrijedi i općenito u promišljanju gradnje u kontekstu održivog upravljanja resursima i okolišem, ali i održive ekonomije kućanstava, lokalnih zajednica i društva u cjelini.