Jedan dva stana

Dizajn interijera

Kako od jednog stana napraviti dva, tako da ih je poslije lako spojiti u jedan, ali drukčiji od početnog?

Projektiranje ili prati život, ili ga komplicira. Ali najljepše je kada projektiranje danas može popratiti i životne promjene koje će se dogoditi sutra.

Ovaj stan je bio predviđen za potpunu adaptaciju, a klijentice su željele iskoristiti priliku, porušiti pregradne zidove, i pretvoriti prostor u dva manja stana za iznajmljivanje. Međutim, u budućnosti se ta dva manja stana trebaju moći bez velikih intervencija spojiti u jedan stan za obiteljski život.

Dobili smo detaljne upute sa željama za oba navedena scenarija, i razradili smo nekoliko mogućih kombinacija.

Ovdje prikazujemo jednu od tih kombinacija i konačnu kombinaciju koja je rezultat prilagodbe tlocrta dodatnim željama klijentica.

Tu je i skica s kombinacijom koja odstupa od zadanih uputa, ali smo bili nadahnuti pronaći drukčiji način iskorištenja prostora: U sredini je prostrani ulaz/spremište/praonica. Gore i dolje su stanovi koji imaju fiksne boksove s kuhinjom i kupaonicom. A sav ostali namještaj je na kotačima pa se može lako premještati, aranžirati u prostorne cjeline, spajati i razdvajati. Tako madraci u okvirima mogu postati sofe ili ležajevi, a police i komode mogu biti na obodu prostora, u sredini itd. Stolovi za blagovanje su tako dimenzionirani da ih se lako koristi vani ili unutra.

A na kraju je tlocrt prostora bez ikakvih pregradnih zidova: tlocrt novog početka :)