Hrvatske staklenke za med

Produkt dizajn

Osim kvalitete, ništa ne može učiniti hrvatski med prepoznatljivijim od staklenke u obliku kockice - standardnog hrvatskog simbola.

Kockicu čine dva elementa: prozirni stakleni kvadar s medom, i drveni kvadar u koji je ugrađen metalni čep.

Finoća drva pod prstima priprema korisnika za kontakt s finoćom meda te tako doprinosi doživljaju kvalitete, ugode i zdravlja.

Staklenke od 720, 580 i 370ml dolaze u obliku kocke sa stranicom od 10,2cm. Suvenirna staklenka od 210ml dolazi u obliku kockice sa stranicom od 7,2cm, a moguće je u toj veličini proizvesti i staklenke od 150 i 100 ml.

Drveni čep može imati ugravirane simbole proizvođača, Hrvatskog pčelarskog saveza, itd.

Za etiketu se predlaže razlikovanje meda iz različitih dijelova Hrvatske:Cik-cak crta za gorsku, ravna crta za panonsku i valovita crta za mediteransku Hrvatsku. Prozirna etiketa naglašava boju meda.

Autori: Ana Armano Linta, Veljko Armano Linta, Karlo Pavičić