Ekoselo i alternativne stvarnosti

Arhitektura

Glavni plan za eko-zajednicu od tridesetak ljudi. Kako spojiti uvjete na terenu s različitim scenarijima života?

Analizirali smo prirodne i društvene uvjete terena i konteksta, i prostorno-planske uvjete. Zatim smo kreativno istražili različite opcije korištenja građevinskog područja. To će omogućiti budućoj namjernoj zajednici da unaprijed vidi koji je raspon mogućnosti te ga upari s vlastitim poimanjem optimalne bliskosti pri stanovanju i prostora koji im je potreban za ostale aktivnosti.

Građevinsko područje je samo mali dio ukupnog terena, koji sadrži ravniji dio s poljima i brežuljkasti dio sa šumom. Unutar građevinskog područja, ne može se graditi uz međe, uz potok, a ni uz dalekovod.

U prvoj su opciji tri zgrade za zajednička kućanstva ili male stanove, a društveno-poslovni i poljoprivredni sadržaji su u drugom dijelu parcele.

U drugoj je opciji 12 sojeničkih mikro-kuća, a društveno-poslovni sadržaji su u velikoj zgradi uz cestu.

U trećoj su opciji dvojne (poluugrađene) kuće uz cestu, s vlastitim okućnicama. Društveni i poljoprivredni sadržaji su u prvoj fazi u zgradi na dnu okućnica, a kasnije na drugom dijelu parcele.

U četvrtoj opciji je pola građevinskog područja rezervirano za sadržaje na otvorenom, bez gradnje. Živi se u velikim zgradama sa stanovima ili zajedničkim kućanstvima.

U velikom elaboratu koji smo izradili, stražili smo još nekoliko kombiniranih opcija. Ali sve opcije daju samo približnu predodžbu. Pravi projekt zgrada i okućnica bit će dio plana zajednice, i integralnog projekta cijelog terena, kada zajednica iskristalizira vlastite vrijednosti, viziju, misiju, ciljeve, poslovni plan i željeni način života.

Sve opcije prikazuju maksimalnu zdravorazumsku izgrađenost, ali omogućuju gradnju u fazama, u skladu s potrebama zajednice.