Centar za posjetitelje u Lepoglavi

Arhitektura

Kako na tih i suptilan način dodati zgradu povijesnom graditeljskom sklopu, a da se istovremeno razigra duša posjetitelja

Obrazloženje koncepta

Polazišta

Dobra javna zgrada je istovremeno mali grad i velika kuća, odnosno nudi raznolikost sadržaja i postepene prijelaze javnog, polujavnog i privatnog prosotra, a opet svim korisnicima daje osjećaj da, svatko na svoj način, pripadaju prostoru i da on intimno pripada njima.

Da bi to postigla, zgrada je nužno kompleksna, pa ipak mora s potpunom jasnoćom komunicirati korisniku svoj ustroj i atmosferu.

Zgrada Centra za posjetitelje Lepoglava komunicira s umjerenošću, bez pretjerane ekspresivnosti, želeći se uklopiti u svoje prostorno okruženje i njegov povijesni kontinuitet, te dopustiti korisniku da polako, sloj po sloj, otkriva njezinu nutrinu i u njoj pronađe svoje “mjesto moći”.

Kretanja

To putovanje počinje daleko prije ulaza u samu zgradu, u poučnom parku zapadno od nje, koji je projektiran tako da privuče i zadrži pješaka u kretanju nekim od bezbroj smjerova koji može izabrati između krugova ljekovitog bilja koji se nadovezuju na pavlinsku tradiciju liječenja. Taj park šetnje, sjedenja, igre i kontemplacije predstavlja prijelaz između prirodne okolice i Kompleksa i uvodi temu čipke, odnosno fluidne povezanosti, u organizaciju javnih prostora.

Vez podloge u čipci inspiracija je za vez podloge parka, ali i trga između Centra i samostana/crkve. Odabran je šesterokutni vez jer, za razliku od trokuta i kvadrata, šesterokuti najkompaktnije ispunjavaju ravninu (niti jedan pravac se ne može povući tako da razdvoji ravninu šesterokuta na dva dijela bez presijecanja šesterokuta). Šesterokuti se zatim razmiču kako bi tvorili “puno”, dok prostor među njima tvori “prazno” kojim se može hodati u različitim smjerovima. Šesterokute zamjenjuju krugovi kako bi prolazak među njima bio blag, usklađen s prirodnim kretanjem čovjeka. Krugovi poprimaju različite veličine kako bi se stvorili raznoliki međuprostori (za zadržavanje, druženje...) bez smanjenja gustoće “veza”. Krugovi se diversificiraju tematski, od pavlinskog ljekovitog bilja u poučnom parku, preko travnatih podloga oko stabala i izdignutih travnatih površina s klupama, do pozornice na trgu, vjetrobrana zgrade Centra, info-pulta, suvenirnice i panoramskog lifta.

Do trga ipak postoji i put koji ne vodi kroz park, nego po glavnoj, širokoj i reprezentativnoj osi koja završava na pročelju crkve. S te se osi odvaja glavni prilaz do ulaza u Centar za posjetitelje, ali i prolaz u središte trga u kojemu je pozornica za događanja na otvorenom. Međutim, za razliku od nekadašnjeg zida, visinska razlika između trga i prostora pred crkvom i samostanom svladana je širokim stubama s auditorijem kako bi se ostvarila fizička i vizualna propusnost, kako bi se napela komunikacijska dijagonala između ulaza u crkvu i glavnog ulaza u Centar za posjetitelje, te kako bi se stvorio reprezentativni podest koji naglašava položaj i važnost samostana i crkve. Za ovakvu kompozciju preporučuje se uklanjanje stabala u blizini samostana, a zadržavanje zapadne i sjeverne linije stabala koje djeluju kao propusne membrane između triju zona trga te regulator osunčanja i mikroklime.

Mijene

Krećući se nekim od gore opisanih puteva, zgrada Centra, koja izdaleka izgleda kao jednostavni bijeli volumen s crvenim krovom, sve više daje naslutiti da nije sve tako kako se čini. Svaki element njezine pojavnosti zapravo je spoj tradicionalnih i suvremenih komponenata, kako bi se uklopila u svoje prostorno i vremensko okruženje:

Prijelazi

Kada se zakorači u zgradu, otkriva se što je donekle skrivala tanka staklena opna južnog pročelja: unutar bijele drvene kuće nalazi se siva kamena kuća (višenamjenska dvorana) i zgrada se pokazuje kao grad u malom. A ono što objedinjuje dijelove toga “grada”, prostorna čipka koja omogućava korisniku da umom i kretanjem obuhvati njegovu prostornost, također je element tradicije: trijem. Kao element samostanske i vernakularne arhitekture tijekom brojnih stoljeća (pa i tisućljeća), trijem je za korisnike poznat i intiman oblik mjesta prolaska, zadržavanja, interakcije, komunikacije i prijelaza između različitih ambijenata. U Centru je prisutan kroz sljedeće elemente:

Element 1: Hol kao 3D klaustar – dvorište s galerijama na više razina, povezanima panoramskim dizalom, s pogledom u različite zone zgrade i okolice, i s mogućnošću otvaranja na budući samostanski perivoj/vrt/sportske terene.

Element 2: Staklenik kao trijem – uspostavljanje pravca kretanja prema samostanu (visinska razlika svladava se unutar zgrade!), energetska učinkovitost, polupropusna membrana između dvorane i trga.

Element 3: Hodnik kao trijem – mjesto za pauze i neformalno radno okruženje.

Element 4: Izložbeni prostor kao trijem – predstavljanje informacija o Lepoglavi na fasadi i/ili pogled na onaj dio eksponata koji iziskuje prirodno osvjetljenje.

Zatvaranje krugova

Prošavši trijemovima, našavši svoje mjesto, korisnici se pruža mogućnost da iz različitih vizura sagleda i unutrašnjost zgrade, i park, i trg, i ostatak Kompleksa, i staru zgradu Kaznionice, pa čak i veliki dio prirodne okolice. Drugim riječima, da skladno i nenametljivo zatvori svoj iskustveni krug čak i ako to učini nesvjesno, koncentrirajući se na sadržaje kojima se bavi i komunikacije koje ostvaruje.

Funkcionalna organizacija

Ulazni hol

• mjesto susreta osnovnih materijala zgrade: drva, kamena i stakla

• mjesto informiranja, druženja i kupovanja suvenira

• mjesto susreta i prožimanja prostora različitih namjena i atmosfera - izložbeni prostor, višenamjenska dvorana, prostor za odmor između radionica, kavana (preko otvorenih galerija)

• mjesto svjetla, sunca i komunikacije s trgom

• otvori prema sjeveru mogu postati vrata (radi komunikacije sa budućim parkom)

Izložbeni prostor

• monovolumenski izložbeni prostor s pomno odabranom dispozicijom stupova pruža slobodu pri oblikovanju izložbi

• scenarij 1: jedan veliki prostor (po potrebi osvijetljen ili zamračen)

• scenarij 2: centralni i longitudinalni prostor: (kombinacija prirodnog svjetla i velike multimedijalne crne kutije)

• scenarij 3: fragmentacija (otvoreni prostor s malim multimedijalnim otocima)

• otvori po obodu omogućavaju percepciju izložbe i u eksterijeru (putem pogleda i/ili panoa i/ili elektronskih zaslona)

Višenamjenska dvorana

• višenamjenska dvorana s izvlačnim tribinama pruža veću fleksibilnost korištenja

• ravni pod pogodan je za sajam čipke, kulinarske manifestacije, ples...

• amfiteatralna dispozicija pogodna je za predavanja, koncerte, priredbe...

• može biti zatvorena ili otvorena tako da se preko trijema-staklenika poveže sa sjevernom zonom trga

• može biti puna zenitalne prirodne svjetlosti ili potpuno zamračena

• prozori pri vrhu prostorije omogućuju prirodnu ventilaciju

• kombinacija glatkih ploha za reverberaciju i apsorbera za sprječavanje jeke (akustički dizajn)

Radionice i uprava Centra

• između radionica nalazi se prostor za odmor: proširena komunikacija u vizualnom kontaktu s ulaznim halom, preko kojega je povezana s izložbenim prostorom

• moguće spajanje dvaju učionica i vizualni kontakt s prostorom za odmor zahvaljujući ostakljenim površinama

Gradska uprava

• prostori gradske uprave ravnopravno su orijentirani na istok i zapad

• izbjegnuti su toplinski gubici sjevera i prekontrastno svjetlo s juga

• hodnici su osvijetljeni na krajevima, a u potkrovlju i krovnim prozorima

• u prostor gradske uprave može se doći kroz poseban ulaz s portom/sobom za nadzor i stubištem

• ostvarena je povezanost s prostorom centra za posjetitelje, te s terasom kavane u potkrovlju

• odignutost od prizemlja osigurava mir za rad

Kavana

• kavana se nalazi u zanimljivom kvazi-piramidalnom prostoru potkrovlja na sjecištu krakova zgrade

• iz kavane i s terase može se sagledati prilazni park, samostanski kompleks, dio zgrade stare kaznionice, a djelomično i planina Gaveznica

• kavana je vizualno i komunikacijom povezana s glavnim holom

Konstrukcija

Konstrukcija zgrade prati suvremene trendove ekologije i jednostavne montaže te je usko povezana s konceptom održivosti.

Temelji

Zgrada je temeljena armiranobetonskim temeljima u skladu s rezultatima geotehničkih istražnih radova.

Podrum

Podrum je građen kao monolitna armiranobetonska konstrukcija zidova, stupova i stropnih ploča, spojena s AB temeljima i hidroizolirana. Između zidova i stropnih ploča nalaze se elementi za prekid toplinskog mosta (kao Schoeck Isokorb), u debljini izolacije podgleda stropa podruma.

Nosiva drvena konstrukcija

Nosiva konstrukcija nadzemnog dijela građevine je drvena. Sastoji se od križno uslojenih drvnih ploča (cross laminated timber panels) koje predstavljaju zidne, stropne i krovne prefabricirane elemente koji u tvornici dobivaju završnu obradu, otvore i razvod elektroinstalacija, te se jednostavno i brzo prevoze i montiraju na gradilištu. Osim što je praktična i kvalitetna, ova konstrukcija je ekološka izborom građevnog materijala, omogućava veliku seizmičku otpornost, dobra i predvidiva požarna svojstva, te prirodnu regulaciju mikroklime.

Uz križno uslojene ploče, nosiva se funkcija vrši i pomoću drvenih stupova, greda, podrožnica i rešetkastih krovnih nosača.

Nosiva zidana konstrukcija

Višenamjenska dvorana sa stubištem i sanitarijama projektirana je kao zasebni volumen unutar volumena kuće. Zidovi su zidani od kamenih blokova iz lokalnog kamenoloma, s armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima. S obzirom na postav s unutrašnje strane fasadnog ostakljenja, ovaj volumen zimi služi kao svojevrsni pandan Trombeovog zida, a ljeti kao termalna masa koja pomaže održavanju niže temperature.

Vanjska ovojnica

Na križno uslojenim pločama nalazi se izolacija od tvrdih ploča od drvenih vlakanaca, koje služe i kao vjetrena brana. Na ploče se pričvršćuju horizontalne letve koje nose vertikalne daske drvene ventilirane fasade.

Krov

Krov nagiba cca 40 stupnjeva projektiran je sa slojevima ekstenzivnog krovnog vrta: crvenosmeđi sedumi u supstratu, protukorjenski filc, drenažno-akumulacijski sloj, hidroizolacijska traka, toplinsko izolacija, nosiva drvena konstrukcija.

U dijelu u kojem se nalazi terasa kavane, krovna ploha je fragmentirana drvenim rogovima.

U većini južnog pročelja krov je ostakljen, na drvenoj podkonstrukciji.

Podovi

Na drvenoj nosivoj međukatnoj konstrukciji izvedeni su plivajući podovi s cementnim estrihom kroz koji se vode cijevi podnog grijanja.

Nenosivi pregradni zidovi

Pregradni zidovi koji nemaju nosivu funkciju izvode se pomoću drvene podkonstrukcije i obloge od gipskartonskih ploča, s ispunom od mineralne vune kako bi se zadovoljila požarna otpornost.

Staklena fasada

Južno pročelje većinom je izvedeno kao ostakljena fasada na drvenoj konstrukciji. Ostakljenje krovnih ploča izvedeno je kao Onyx Solar (transparentni fotonaponski moduli integrirani u slojeve stakla koji ne propuštaju infracrveno i ultraljubičasto zračenje).

Vanjski prozori i vrata

Vanjska stolarija (prozori, krovni prozori, vrata) je drvo-aluminijska, što omogućava kombinaciju ekoloških svojstava drvenog materijala i trajnost (uštede na održavanju) aluminija. Ostakljenje je troslojno, low-E, punjeno argonom, a s vanjske strane je dodan četvrti sloj stakla. Između tog sloja stakla i troslojnog ostakljenja nalaze se podesive žaluzine. Krovni prozori su opremljeni sustavima tipa Velux Integra i Active, s automatskim otvaranjem, zatvaranjem i zasjenjenjem.

Materijali

U izboru materijala vidljivo je nastojanje da se korištenje ekoloških i lokalnih materijala udruži s funkcionalnošću i kreiranjem ugodnih prostora. Postojeći obližnji kamenolom bi se, uz postojeću proizvodnju agregata za beton, mogao i trebao usmjeriti na ekonomski interestantnu proizvodnju većih građevinskih elemenata.

Popločenje vanjskih prostora

Prostor parka (između ozelenjenih krugova) nalazi se tucanik od lokalnog dolomita. Prostor trga popločan je pločama od lokalnog dolomita, koji ima iznimno veliku otpornost na habanje.

Drvene konstrukcije

Drveni elementi nosive konstrukcije i ventilirane drvene fasade izrađeni su od crnogorice (jela i smreka), iz certificiranog uzgoja.

Zidane konstrukcije

Puni blokovi za zidanje od lokalnog dolomita koriste se u sprezi s armiranobetonskim serklažima.

Fasada

U izolaciji zgrade koriste se ekološke ploče od drvnih vlakanaca.

Podne obloge

U prizemlju se zbog velike frekventnosti korištenja prostora i povezivanja s vanjskim ambijentom koristi kamena podna obloga. Na gornjim etažama koristi se obloga od prirodnog linoleuma (ne pvc obloga!) koja je ekološka, trajna i lako se održava.

Zidne obloge

Završni sloj križno uslojenih ploča ujedno je i njihova obloga u interijeru. Za pregradne zidove i zidove u prostorijama s mokrim čvorovima koriste se gipskartonske ploče. U višenamjenskoj dvorani koriste se akustičke ploče postavljene prema posebnom projektu.

Stropne obloge

Spušteni stropovi napravljeni su s gipskartonskim pločama. U višenamjenskoj dvorani i radionicama/učionicama koriste se akustičke ploče prema posebnom projektu. Akustičke ploče također se koriste u velikim zajedničkim prostorima (ulazni hol i s njim povezani javni prostori, prostor kavane) radi eliminacije jeke.

Koncept održive gradnje

Materijali i konstrukcije

Mali ekološki otisak stopala u svim fazama od ekstrakcije, proizvodnje, transporta, montaže, uporabe, do reciklaže, ogledaju se u uporabi specifičnih drvnih i zidanih konstrukcija, što je elaborirano u prethodnim poglavljima. Uporaba armiranog betona svedena je na najmanju, ali vrlo potrebnu, mjeru. Preporučuje se korištenje betona za čiju je proizvodnju korišten agregat iz lokalnog kamenoloma Očura.

Utjecaj zgrade na okoliš tijekom korištenja

Krovni vrt sa sedumima pridonosi toplinskoj izolaciji, biološkoj raznolikosti i ugodnoj mikroklimi te sprječava bujice pri velikim količinama oborina, a ne zahtijeva veliko održavanje.

Opcija kompostnog zahoda bez ispiranja vodom i bez kemikalija (npr. kompostna komora za biorazgradnju tipa Clivus Multrum koja se koristi u višestambenim zgradama) omogućava ogromne uštede vode i čini nevjerojatno veliku uslugu ekosustavu jer nije potrebno imati kanalizaciju. U slučaju da se ne odluči za tu opciju, svakako treba kišnicu s krovnog vrta filtrirati i procijediti u spremnik za ispiranje wc-a i zalijevanje vanjskih vrtova.

Osnovni koncept

Cilj projekta u ovoj fazi jest stvoriti pretpostavke za projektiranje gotovo nulto-energijske zgrade. To je postignuto kombinacijom sljedećih elemenata:

1. odabrani principi pasivne gradnje (pasivno korištenje energije sunca, korištenje toplinske mase, izvrsna toplinskoizolacijska svojstva ovojnice zgrade, eliminacija toplinskih mostova, korištenje rekuperatora topline u zimskom režimu ventilacije)

2. korištenje obnovljivih izvora za proizvodnju potrošne tople vode (solarni kolektori)

3. korištenje obnovljivih izvora za proizvodnju energije za grijanje (dizalica topline)

4. proizvodnja električne energije korištenjem fotonaponskih modula

5. stvaranje ugodne mikroklime kako bi se izbjegla potreba za kondicioniranjem zraka

6. korištenje štedljivih potrošača toplinske i električne energije

7. centralni sustav nadziranja energetskog sustava zgrade.

Ljetni i zimski režim pasivnog korištenja sunčeve energije za višeetažne javne prostore

Zimi se zagrijava staklenik južne orijentacije u kojemu se nalazi veliki troetažni ulazni hol, te se zagrijava velika toplinska masa kamenog zida višenamjenske dvorane. Akumulirana toplina se djelomično prenosi na unutrašnjost dvorane, a djelomično grije javne prostore u zgradi.

Ljeti je dolazak topline drastično smanjen zbog krošnji bjelogoričnog drveća, brisolejskog djelovanja podkonstrukcije fasadne staklene opne, i prirodnog uzgonskog ventiliranja. Kameni zid svojom (neosunčanom) masom pridonosi održavanju niže temperature.

Grijanje ostalih prostora u zgradi

Korištenje sustava dizalice topline (cirkulacija kroz cijevi ili sondu u zemlji) i sustava podnog grijanja za uredski krak zgrade, s dogrijavanjem na struju koristi energiju zemlje uz malu potrebnu temperaturnu razliku polaznog i dolaznog voda. Svaka prostorija ima zasebni osjetnik i automatsku regulaciju temperature, sa senzorom prisutnosti.

Toplinska ovojnica

Debela i kvalitetna toplinska izolacija cijele ovojnice zgrade bez toplinskih mostova dodatno sprječava i pregrijavanje zahvaljujući ventiliranoj drvenoj fasadi.

Ljetni i zimski režim ventiliranja

Automatski regulirani otvori na južnom pročelju i krovu omogućuju učinkovito provjetravnje koje je ljeti pospješeno zahvaljujući efektu uzgona vrućeg zraka. U cijeloj zgradi moguće je ostvariti efikasnu poprečnu ventilaciju prostora i prostorija, bez potrebe za klimatizacijom.

Zimi se prostori ventiliraju prisilno, kroz rekuperatorske sklopove.

Proizvodnja električne energije

Transparentni fotonaponski moduli tipa Onyx Solar ugrađeni su u ostakljenje južne krovne plohe, a sprječavaju prolazak topline i UV-zraka kroz staklo, čime se izbjegava pregrijavanje. Budući da su transparentni i integrirani u ostakljenje, fotonaponski moduli ne narušavaju kompoziciju krovnih ploha Kompleksa.

Proizvodnja potrošne tople vode

Solarni kolektori nalaze se na vrhu krova volumena višenamjenske dvorane, ispod ostakljenog krova zgrade u cjelini, ne narušavajući kompoziciju krovnih ploha Kompleksa. U tom dijelu ostakljenog krova ne nalaze se fotonaponski moduli, već je potpuno omogućen prolazak sunčeve topline do kolektora i proizvodnja potrošne tople vode u svako doba godine. Dogrijavanje se vrši pomoću električne energije.

Minimaliziranja potrošnja električne energije

Uporabom LED rasvjete i minimalno A++ kategorije potrošača smanjuje se potrošnja električne energije. Dodatno smanjenje omogućeno je korištenjem gravitacije za opskrbu potrošnom toplom vodom i kišnicom (za ispiranje wc-a ako se ne koriste kompostni zahodi) jer je dotične spremnike moguće smjestiti u potkrovlje iznad sanitarija.

Mikroklima

Križno uslojene drvene ploče koje čine unutrašnje i vanjske nosive zidove doprinose smanjenju toplinskih oscilacija, ali i osiguravaju održavanje ugodne količine vlage u prostoru jer su u stanju upijati i otpuštati dovoljne količine vodene pare, čime se izbjegava potreba za kondicioniranjem zraka.