Moraš li imati stan i auto?

Veljko

05.02.2022

Jedan od razloga zašto sam se počeo baviti obrazovanjem za održivost je upravo to što se bavim i arhitekturom. Kako projektirati i graditi - to je jedan dio priče. Ali što i zašto projektirati i graditi - to je jednako bitan dio priče. U jednom sam trenutku shvatio da mogu i želim doprinijeti održivoj arhitekturi kroz obrazovanje jer tako mogu pomoći budućim naraštajima korisnika prostora, investitora i arhitekata da donesu informiranije odluke. Put učenja kojim sam potom krenuo ponukao me da doprinosim stvaranju regenerativne kulture u puno širem smislu.

Obrazovao sam se kroz programe Gaia Education, o ekološkoj, društvenoj, ekonomskoj i svjetonazorskoj dimenziji održivosti, o projektiranju i organiziranju namjernih ekoloških zajednica, o multipliciranju Ciljeva održivog razvoja. I postao certificirani Gaia Education trener. Izradio sam prijedlog preobrazbe jednog meksičkog sela u ekoselo. Osmislio i facilitirao mnogo participativnih radionica o održivosti, projektiranju i timskom radu, od škola do fakulteta, od udruga do strukovnih udruženja i lokalnih zajednica. Ali uvijek sam htio raditi s učiteljima i nastavnicima, znajući da je njihov utjecaj ogroman, možda čak i presudan.

I tako sam od 2019. do 2021. radio kao voditelj izrade scenarija poučavanja Održivog razvoja za hrvatske osnovne i srednje škole. To su materijali koji učiteljima i nastavnicima daju uputu i ideju kako u svoj predmet uključiti održivost, tako da nemaju puno više posla, a da učenici o svakoj održivoj temi uče iz perspektive više predmeta, i da proces učenja bude aktivan, participativan, povezan sa svakodnevnim životom i transformativan. Više o tom projektu sam pisao ovdje na hrvatskom i pričao ovdje na engleskom. Timski rad s učiteljima i nastavnicima je bio prekrasan i njihova kreativnost i entuzijazam su me puno puta usrećili i ganuli.

Budući da je projekt završio te je tih 50 scenarija sa skoro 250 aktivnosti iz svih mogućih predmeta dostupno na internetu, nadam se da je ovo godina kad će se početi masovno koristiti u nastavi. Evo jednog scenarija koji je povezan s arhitekturom, a preispituje naše stambene ciljeve i načine na koji se oni mogu ostvariti: Moraš li imati stan i auto?